FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka O školeŠipkaVybavení školy

Vybavení školy

Výuka probíhá ve třech areálech školy. Sídlo vedení se nachází v ulici Školní, č. 164. Jedná se o propojený komplex historické budovy, nové přístavby a budovy strojní dílny. Pro výuku tělesné výchovy slouží školní hřiště v areálu školy a tělocvična, která je nedaleko od školy na ulici Litovelské. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťuje školní kuchyně s jídelnou, které jsou umístěny v nové přístavbě hlavní budovy školy.

Druhý areál školy tvoří komplex budov a sportovišť na Moravském náměstí, č. 681. Zde se nacházejí  učebny pro teoretickou výuku, učebny výpočetní techniky a specializovaná učebna CNC. Výuka strojního obrábění probíhá v nově postavené hale, která je vybavena moderními obráběcími stroji. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična, posilovna a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Součástí tohoto areálu je domov mládeže s kapacitou 50 lůžek ve dvoulůžkových pokojích.

Třetím areálem školy je dílenský komplex v Šumperské ulici. Jeho součástmi jsou dílny pro automechaniky, pro opraváře zemědělských strojů a pro strojní mechaniky. V areálu se nachází také svařovna – svářečská škola. Výuka praxe probíhá kromě těchto uvedených pracovišť také v dílnách smluvních partnerů školy, kterých je více než padesát.

Technické zázemí školy:

Areál v ulici Školní:

Školní dílny:

Výuka strojírenské praxe probíhá ve školních dílnách. Jednotlivými provozy dílen jsou:

Kmenové učebny:

Škola má k dispozici dalších 15 klasických výukových učeben, vybavených moderním nábytkem, které slouží jako kmenové učebny pro třídy a 3 jazykové učebny vybavené moderním nábytkem a audiotechnikou pro výuku.

Tělocvična:

V budově tělocvičny slouží pro výuku dva sportovní sály. Velký sál na míčové hry a malý sál na gymnastiku. Součástí malého sálu je cvičná horolezecká stěna.

V horním patře tělocvičny se nachází posilovna vybavená šesti posilovacími stroji.

Informační a komunikační technika:

Součástí  školních  budov  je  pevně  zabudovaná  kabeláž  školní  sítě. Škola má čtyři servery zajišťující služby: 2 x file server, tiskový server, internet a mail server. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost ukládat si svá data a mají zajištěn dostatečný diskový prostor na serveru. Žáci mají k dispozici učebny s celkovým počtem 111 PC. Celkově je na škole k dispozici 136 pracovních míst s PC a 5 kusů prezentační techniky (dataprojektory).

Na všech pracovních stanicích a serverech je nainstalovaná antivirová ochrana, kontrolující ukládané soubory. Škola je připojena na internet linkou o rychlosti 24 Mb/s. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

Školní knihovny:

Škola má k dispozici učitelskou a žákovskou knihovnu.

Areál na Moravském náměstí:

Informační a komunikační technika:

Součástí  školních  budov  je  pevně  zabudovaná  kabeláž  školní  sítě. Škola má Windows server zajišťující následující služby: souborové, tiskové a internet. Žáci i učitelé mohou využívat služby e-lerningového systému MOODLE (testy, ukládání učebních dokumentů, správa žákovských projektů, ukládání souborů). Žáci mají k dispozici učebny s celkovým počtem 106 PC.

Na všech pracovních stanicích a serverech je nainstalovaná antivirová ochrana, kontrolující ukládané soubory. Škola je připojena na internet linkou o rychlosti 240 Mb/s. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

Školní dílny na Moravském nám. 681:

Pro výuku praxe byla ve školním  roce 2011-2012 postavena nová hala pro odborný výcvik, která se nachází v areálu školy na Moravském nám.681. Došlo ke spojení prostor stávající budovy a nové haly.

K dispozici jsou dvě učebny. Jedna učebna je v patře a druhá v přízemí budovy školy. Jsou vybavené didaktickou technikou - televizorem, videorekordérem, DVD přehrávačem. K dispozici jsou videokazety a DVD  s výukovými programy, zásadami BOZ, první pomocí a požárním školením. Pracoviště se skládá ze dvou částí a to z jedné přizpůsobené pro strojní obrábění a druhé pro ruční zpracování kovů. Na těchto pracovištích probíhá výuka především pro učební obory Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu NC a CNC strojů, Strojní mechanik  a maturitního oboru Mechanik seřizovač.

K této výuce slouží CNC učebna, která je umístěna v prostorách školy na Moravském náměstí a je využívána převážně pro výuku oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů.

V učebně jsou dva CNC stroje a to frézka FCC 16 CNC a soustruh SPC 95 CNC.

Žáci se tyto stroje učí seřizovat a obsluhovat.

Dále je učebna vybavena 10 počítači, které jsou vybaveny licenčním programem MTS CNC, na kterých se žáci učí programovat.

U třetího a čtvrtého ročníku u všech jmenovaných oborů probíhá výuka na externích pracovištích ve firmách a organizacích v rámci individuálního výcviku.

Dílna pro ruční zpracování kovů:

Dílna pro soustružnický výcvik:

Dílna pro frézařský výcvik:

Dílna pro vrtaní:

Strojní vybavení dílen na Moravském nám. 681:

Prostory pro výuku odborného výcviku jsou z hlediska funkčních, estetických a psychohygienických podmínek v pořádku, u některých firem a organizací nadstandardní. Materiální podmínky využívané pro uvedené obory a výše uvedenou výuku umožňují plnit učební osnovy v celém rozsahu.

Školní dílny na Šumperské ulici:

Dílny pro výuku 1. ročníků ruční zpracování kovů:

Pro témata vrtání:

 Pro dělení materiálu:

Pro kování:

Pro práci s plechy:

 Pro základní montážní práce:

Pro 2. a 3. ročníky:

Soustružna:

Svařovna – 12 pracovišť:

Dílny pro opravu motorových vozidel a  zemědělských strojů:

  Žáci 2. a 3. ročníků:

obr_335_0001.jpg
obr_335_0002.jpg
obr_335_0003.jpeg
obr_335_0004.jpg
obr_335_0005.jpeg
obr_335_0006.jpeg
obr_335_0007.jpeg
obr_335_0008.jpeg
obr_335_0009.jpeg
obr_335_0010.jpeg
obr_335_0011.jpeg
obr_335_0012.jpeg
obr_335_0013.jpeg
obr_335_0014.jpeg
obr_335_0015.jpg
obr_335_0016.jpg
obr_335_0017.jpeg
obr_335_0018.jpg
obr_335_0019.jpg
obr_335_0020.jpg
obr_335_0021.jpg
obr_335_0022.jpg
obr_335_0023.jpg
obr_335_0024.jpg
obr_335_0025.jpeg
obr_335_0026.jpg
obr_335_0027.jpg
obr_335_0028.jpg
obr_335_0029.jpg
obr_335_0030.jpg
obr_335_0031.jpeg
obr_335_0032.jpg
obr_335_0033.jpg
obr_335_0034.jpg
obr_335_0035.jpg
obr_335_0036.jpg
obr_335_0037.jpg
obr_335_0038.jpg
obr_335_0039.jpg
obr_335_0040.jpg
obr_335_0041.jpg
obr_335_0042.jpg
obr_335_0043.jpg
obr_335_0044.jpg
obr_335_0045.jpg
obr_335_0046.jpg
obr_335_0047.jpg
obr_335_0048.jpg
obr_335_0049.jpg
obr_335_0050.jpg
obr_335_0051.jpg
obr_335_0052.jpg
obr_335_0053.jpg
obr_335_0054.jpg
obr_335_0055.jpg
obr_335_0056.jpg
obr_335_0057.jpg
obr_335_0058.jpg
obr_335_0059.jpg
obr_335_0060.jpg
obr_335_0061.jpg
obr_335_0062.jpg
obr_335_0063.jpg
obr_335_0064.jpg
obr_335_0065.jpg
obr_335_0066.jpg
obr_335_0067.jpg