FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Nabídka oborůŠipkaStrojírenství

Strojírenství

Strojírenství 23-41-M/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní studium
Zaměření: Počítačová podpora strojírenství, robotika

Absolventi tohoto velmi žádaného oboru se uplatní v oblasti konstrukce strojů a průmyslových robotů, technologie výroby a kontroly. Mohou pracovat na středních pozicích nejen ve strojírenských firmách, ale také např. v automobilních, energetických či potravinářských.

Profilové předměty: strojírenská technologie (výuka na CNC strojích), stavba a provoz strojů, automatizace (včetně robotů), technické kreslení ve 2D a 3D konstrukčních programech, kontrola a měření.

V tomto studijním oboru je důraz kladen na využívání výpočetní techniky zejména v odborných předmětech. Studenti se naučí číst technické výkresy a zobrazovat strojní součásti v 2D a 3D konstrukčních programech, popř. využívat CAD/CAM programy k programování výrobních strojů. Dále se studenti naučí aplikovat již získané vědomosti z odborných předmětů a zpracovávat návrhovou a výpočtovou dokumentaci na PC, včetně technické dokumentace, volby materiálu a polotovaru. Během studia provádí technická měření a zkoušky na moderních strojích s výstupem na PC, seznamují se také s automatizací a robotikou.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají státní maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách. Přihlášku a formuláře pro přílohy k přihlášce najdete ZDE.

 

Výše stipendia žákům studijního oboru Strojírenství bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

str.pdf

Učební plán - Strojírenství

StáhnoutStáhnout