FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Nabídka oborůŠipkaMechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní studium

Absolvent je schopen samostatně obsluhovat, seřizovat, popř. programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje (NC a CNC), zařízení a výrobní linky. Jedná se o obor velice žádaný ze strany zaměstnavatelů.

Profilové předměty: stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, technologická cvičení, programování v programech CAM, výuka na NC a CNC strojích ve škole i na reálných pracovištích sociálních partnerů školy, výuka technického kreslení ve 2D a 3D konstrukčních programech.

Profilující předměty: strojnictví, technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace. Od třetího ročníku jsou do výuky zařazená technologická cvičení, ve kterých využívají své znalosti o technických materiálech a výrobních postupech. Součástí studia je odborná praxe vykonávaná přímo na provozech firem. U tohoto oboru je zvýšená počítačová dotace, ve které se žáci učí modelovat součásti v kreslícím 3D programu a programovat výrobní postupy v  CAM programu.V rámci studia získají žáci také jazykové znalosti a přehled o ekonomických činnostech podniku včetně pracovního práva a finanční gramotnosti.

Absolvent je schopen samostatně obsluhovat, seřizovat, popř. programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje (NC a CNC), zařízení a výrobní linky. Jedná se o velice žádaný obor ze strany zaměstnavatelů.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají státní maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách. Přihlášku ke studiu a formuláře pro přílohy přihlášky najdete ZDE.

Výše stipendia žákům studijního oboru Mechanik seřizovač bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

ms.pdf

Učební plán - Mechanik seřizovač

StáhnoutStáhnout